seo

Google+ Hashtags: na prvi pogled

Posted on Posted in Istraživanje

Jedan od zanimljivijih aspekata redizajna Google + po meni je novi način rukovanja #hashtagovima. Ovaj kratki post će Vas provesti kroz nekoliko općih zapažanja koja sam primjetio do sad.

Aktiviranje

Zanimljivo je što određene riječi aktiviraju tag dok druge nemaju nikakav utjecaj. Testirao sam ovo kreiranjem jednog posta koji implicira isti koncept (SEO):

seo

Konfliktni, raznoliki i kompleksni tekstovi čini se zbunjuju algoritam i takvi postovi ne generiraju tag. Još jedno opažanje je da tagovi nisu dodani nakon uređivanja posta, ali su uklonjeni ukoliko post više ne sadrži relevante ključne riječi koje su aktivirale tag.

Ponavljanje izraza

Visoka gustoća ključnih riječi očito ima utjecaja, proučite slike dolje sa izrazima koji sami neće aktivirati tag.

ponavljanje izraza

Prikaz u bojama

Plavi tagovi

U nekim slučajevima Google+ će prikazati tag za koji misli da je najpovezaniji sa temom. Ispod najpovezanijeg taga će se naći do 3 plava taga.

Do sad sam uspio generirati samo 2 plava taga:

plavi hashtag

Sivi tagovi

Tagovi postavljeni od strane autora su uvijek prikazani u sivoj boji (3 maksimalno).

sivi hashtag

Kombinirani tagovi

Također je moguće vidjeti kombinaciju plavih i sivih tagova u slučaju kombiniranja manualnih i automatskih tagova:

kombinirani hashtagovi

Niz

Čini se kako su hashtagovi prikazani po zadanim obrazcima, ali u nekim slučajevima Google+ razumije niz, na primjer: #first, #second, #third.

niz

Zanimljivo je ako gore navedene tagove stavimo u nepovezani niz Google+ će prikazati nepovezane hashtagove. Koristite riječi (ili brojeve) kako želite i oni će biti nasumično prikazani:

brojevi

Pametan

Ja Google+, ja ne pametan još.

Nisam primjetio ni traga umjetne inteligencije između ovih semantički povezanih termina. Napisao sam “lemon banana pineapple cherry fig grape orange blueberry fruit” i nisam dobio hashtag #fruit (voće), čak i kad sam uključio riječ voće na kraju.

voće

Semantička relevantnost

Da. Potvrđujem.

Ukoliko kliknete na tag dobit ćete semantički relevantan klizač sa 4 povezana posta:

semantički klizač

Peti zaslon je najzanimljiviji dio koji čini se radi slično Google tražilici relevantnih riječi, iako je po svoj prilici vođen korisnikovim aktivnostima i izborom hashtagova kao dodatak klasičnim signalima pretrage:

semantika

Klikanjem na bilo koji od predloženih tagova prikazanih gore korisnik će nastaviti pretragu.

Semantički izvor podataka

Google hashtagovi su novi izvor bogatih semantičkih podataka koji se potencijalno mogu iskoristiti za istraživanje tržišta, optimizaciju internetskih stranica (SEO), brainstorming i testiranje sadržaja.

Leave a Reply