Google plus optimizacija

Google Plus je brzorastuća društveno-medijska platforma i rezultat je Google-ove filozofije o jedinstvenom proizvodu. Svaki mudriji poduzetnik prepoznat će bezgranične mogućnosti koje ova društveno-medijska platforma pruža:

Google Plus

 • Osobni profil i/ili poslovna stranica
 • Rasprave i lojalnost klijenata
 • Angažiranost
  • Krugovi
  • +1
  • Dijeljenje
  • Komentari
  • Napredno upravljanje članovima krugova
  • Ciljana komunikacija
 • Objavljivanje sadržaja i novosti, te najave događanja
 • Druženja i druženje “on Air”, za komunikaciju u živo
 • Integracija putem razgovora i elektronskom poštom
 • Mogućnost upravljanja “Google Places” uslugom (Maps, Local Business)
 • Objavljivanje fotografija i video zapisa
 • Upravljanje i objava budućih događanja
 • Autorstvo

Prednosti aktivnog Google+ računa puno su veće od same društveno-medijske platforme, jer Google nastavlja integraciju više svojih proizvoda u jedan – uključujući pretraživanje, oglase i analitiku.

Dejan SEO je Google+ zagovornik i vodeći u optimizaciji Google Plus usluge u Australiji i svijetu.